Håndværk, handel og produktion

Håndværk, handel og produktion

Rigmor Nielsen fra Højensvej i Egense skrev i 1993 en tekst om "Forandringer i Egense Kommune i 50-60 år":


Vi her i Egense var stolte af vores mange forskellige virksomheder, men desværre er det nu sket med det meste:

 • nedlægning af Jernbane og Posthus
 • nedlægning af Kommunekontor og selstændig Kommune
 • nedlægning af 1 Mejeri og dermed Mælkekuske
 • nedlægning af 2 Baadeværfter i Rantzausminde
 • nedlægning af Mostfabrikken i Skovsbostrand
 • nedlægning af "Restaurant Tankefuld"
 • nedlægning af 2 Skoler i Rantzausminde og Egense
 • nedlægning af 2 Møller i Rantzausminde og Egense
 • nedlægning af 2 Tømrerværksteder i Egense og Rantzausminde
 • nedlægning af 2 Karetmagerværksteder i Egense og Rantzausminde
 • nedlægning af 2 Skomagerværksteder i Egense og Rantzausminde
 • nedlægning af 2 Snedkerier i Egense
 • nedlægning af to Skrædderforretninger i Skovsbo og Rantzausminde
 • nedlægning af to Murerforretninger, Højensvej og Rantzausminde
 • nedlægning af 1 Bageri i Rantzausminde
 • nedlægning af 1 Træskomand i Egense
 • nedlægning af 2 Købmandsforretninger i Egense og Rantzausminde


Flere Fiskere og andre Søfolk er holdt op med erhvervet. Grevskabet "Mira Mare" er revet ned. Husmandssteder er nedlagt. Flere Gaarde er sammenlagt og delvis affolket. 1 vognbestand kørende rundt i Sognet med Varer - ca. 10 stk. pr Uge. Slut.


Nye ting der er kommet til, kan nævnes:

 • en 10.klasses skole med Overbygning og alt hvad det medfører
 • en stor Børnehave i Rantzausminde
 • En efterskole - paa den gl Skoles Grund og i den gl Skole
 • et lille Motorværksted i Rantzausminde
 • Et kulturhus bygget i Hellemanns gl Gaard
 • Egense gl Skole har nu i ca 20 aar været brugt til forskellige ting - Husflidsskole - Spejderklub og Pensionisternes Forening har nu den 9. februar 1993 i 20 aar haft tilhold


Endnu har vi da heldigvis tilbage vores 2 Brugsforeninger i Egense og Rantzausminde + Forsamlingshus og vor Kirke."

Egense 22/1 -93

Rigmor Nielsen


 

Nyheder


Januar 2015 udkommer en ny bog om Egenses historie, nærmere betegnet Egense i 1950’erne.

Bogen blev præsenteret ved et arrangement på Egense gl. Skole den 8. december 2014 og har allerede fået rosende omtale fra flere sider. Forfatteren er Anton Jørgensen, som...

Læs mere……

Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Forening og Arkiv     Skovsbovej 338, 1. sal, Egense     5700 Svendborg