Sømandsforening

Egense Sømandsforening

"Foreningens Formaal er at vedligeholde Egense Kirkeskib fra Generation til Generation". Sådan skrev man i 1924 da Egense Sømandsforening blev dannet. Det var simpelthen foreningens formål at restaurere kirkeskibet Kandace når det blev taget ned engang hvert 25. år. Men foreningens medlemmer var alligevel flittige år for år med at arrangere sommerudflugt og festlighed i forsamlingshuset. Ved generalforsamlingen i 1997 besluttede man at nedlægge foreningen, da der ikke længere var tilslutning til foreningens arrangementer.


Laila Neumann har været i arkivet og skrevet følgende historie om kirkeskibet og sømandsforeningen:

Tale om Kandace og sømands-forening

Søndag den 18. september 2016 kom kirkeskibet Kandace tilbage til sin plads i Egense Kirke. Efter procession og gudstjeneste blev Kandace fejret ved en middag i forsamlingshuset. Ved den lejlighed holdt giverens tip-tipoldebarn Barbara Ingholt en tale baseret på hendes slægtsforskning.


Du kan finde talen her.