Forside

Lokalhistorie i Egense, Rantzausminde, Skovsbo, Lehnskov, Skovsbostrand og Tankefuld

Velkommen til Egense-Rantzausminde Lokalhistories hjemmeside

Med denne hjemmeside åbner foreningen et nyt kapitel i den lokale historiefortælling. Det er vores håb at vi med hjemmesiden kan få gjort lokalhistorien mere tilgængelig og foreningen og lokalarkivet mere synligt. Hjemmesiden vil være foranderlig i takt med at nye historier og fotos dukker frem og bliver lagt op. Du er selv meget velkommen til at komme med forslag til emner siden skal behandle - og til at bidrage til sidens indhold.


Bliv medlem!

Bliv medlem for kr. 150,- om året.

Indbetales på konto 1551   2447037

Opgiv navn og mail-adresse ved indbetaling eller send en mail til formanden: byplan@gmail.com.

Captain Wessel fra Rantzausminde

Laila har skrevet historien om Captain Wessel, som boede på Rantzausmindevej 95 i de senere år af hans liv. Hans familie gav bla navn til trappen mellem Torvet og Frue Kirke - og det var i det hele taget en ret farverig familie. Læs historien her...

Kriminalitet i 1800-tallet: Historien om Peter Forrider fra Skovsbo

De gode gamle dage var ikke altid bare gode. I byerne såvel som i et landbosamfund som Egense Sogn har der været langt fra velstående til fattig. Derfor har der også været kriminalitet. Vores graver-lokalhistoriker Laila Neumann har forsket i en histiorie om Peter Forrider, fra Forridergården på Skovsbovænge. Peter, født på den idylliske gård på Skovsbovænge, endte sine dage med en livstidsdom i tugthuset. Læs mere her.

Persondataforordningen


I henhold til bestemmelserne i EU's persondataforordning gør vi opmærksom på følgende: Ved arrangementer – som Egense-Rantzausminde Lokalhistorie afholder – kan der blive taget billeder, video, lydoptagelser m.v., som vi kan offentliggøre. F.eks. via facebook, hjemmesider, pressemeddelelser m.v. Hvis man ikke ønsker at være på disse billeder/optagelser, kan man ved de enkelte arrangementer sige fra over for bestyrelsen.


Ved medlemskab vil foreningen sørge for at opbevare og gemme personlige oplysninger som f.eks. mailadresser o.lign. på en forsvarlig måde, som også er angivet i persondataforordningen. Dette skal ske med de pågældendes aktive samvirke.

Fotoet som ses øverste på siden, er foreningens logo. Det viser (formodentlig) en sommersøndag ved Tankefuld Strand.


Kvinderne og børnene er pænt klædt på - måske er frokosten nydt. I hver fald nydes udsigten over Svendborg Sund.


Skibet i baggrunden er en  skrueskonnert navngivet "Ingolf". På denne dag i august 1904 var skibet på øvelsessejlads i Det Sydfynske Øhav med en flok konstabelelever. Kaptajnen var Henrik Konow (1821-1939). "Ingolf" var i flere omgange på inspektion ved De Danske Vstindiske Øer.


Så meget om en sommerdag ved Tankefuld Strand.

Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Forening og Arkiv     Skovsbovej 338, 1. sal, Egense     5700 Svendborg