Vedtægter

Vedtægter


Egense Lokalhistoriske Forening og Egense Lokalhistoriske Arkiv kom oprindeligt til verden i 1991 med hver sit sæt vedtægter. Som tiden er gået har foreningen og arkivet i praksis været drevet under én hat. Derfor besluttede bestyrelsen i efteråret 2018 at arbejde på at sammenskrive og forenkle vedtægterne. Herunder blev det foreslået at samle aktiviteterne under ét lidt kortere navn, nemlig Egense - Rantzausminde Lokalhistorie. De nye vedtægter blev besluttet af generalforsamlingen den 19. marts 2019 og kan læses her:


Det er vores formål


"gennem udadvendt virksomhed, at fremme kendskabet til lokalhistorien i Egense Sogn".....

"at drive Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Arkiv gennem indsamling, registrering og opbevaring af  arkivalier, billeder, film, videooptagelser, lydoptagelser og andre data med tilknytning til områdets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid"....

"at gøre det indsamlede materiale tilgængeligt for offentligheden efter gældende regler om tilgængelighed"....