Lindevang

Lindevang

Lindevang lå på adressen Højensvej 157 indtil gården blev jævnet med jorden i foråret 2021.


Du kan læse lidt om Lindevangs historie og folkene på gården her.


Efteråret 2021 fremlagde Svendborg Kommune et lokaklplanforslag for ejendommen, der skulle muliggøre opførelse af parcelhuse. Ved et borgermøde i Egense Forsamlingshus fremkom der en del kritik af forslaget og Egense-Rantzausminde Lokalhistorie indgave ligesom flere andre indsigelse mod lokalplanforslaget. Nu vinteren 2021/22 venter vi på om nogle af indsigelserne bliver indarbejdet i forslaget.


Du kan læse Egense-Rantzausminde Lokalhistories indsigelse her.