Håndværk, handel og produktion

Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Forening og Arkiv Skovsbovej 338, 1. sal, Egense 5700 Svendborg

Håndværk, handel og produktion

Rigmor Nielsen fra Højensvej i Egense skrev i 1993 en tekst om "Forandringer i Egense Kommune i 50-60 år":

 

Vi her i Egense var stolte af vores mange forskellige virksomheder, men desværre er det nu sket med det meste:

 • nedlægning af Jernbane og Posthus
 • nedlægning af Kommunekontor og selstændig Kommune
 • nedlægning af 1 Mejeri og dermed Mælkekuske
 • nedlægning af 2 Baadeværfter i Rantzausminde
 • nedlægning af Mostfabrikken i Skovsbostrand
 • nedlægning af "Restaurant Tankefuld"
 • nedlægning af 2 Skoler i Rantzausminde og Egense
 • nedlægning af 2 Møller i Rantzausminde og Egense
 • nedlægning af 2 Tømrerværksteder i Egense og Rantzausminde
 • nedlægning af 2 Karetmagerværksteder i Egense og Rantzausminde
 • nedlægning af 2 Skomagerværksteder i Egense og Rantzausminde
 • nedlægning af 2 Snedkerier i Egense
 • nedlægning af to Skrædderforretninger i Skovsbo og Rantzausminde
 • nedlægning af to Murerforretninger, Højensvej og Rantzausminde
 • nedlægning af 1 Bageri i Rantzausminde
 • nedlægning af 1 Træskomand i Egense
 • nedlægning af 2 Købmandsforretninger i Egense og Rantzausminde

 

Flere Fiskere og andre Søfolk er holdt op med erhvervet. Grevskabet "Mira Mare" er revet ned. Husmandssteder er nedlagt. Flere Gaarde er sammenlagt og delvis affolket. 1 vognbestand kørende rundt i Sognet med Varer - ca. 10 stk. pr Uge. Slut.

 

Nye ting der er kommet til, kan nævnes:

 • en 10.klasses skole med Overbygning og alt hvad det medfører
 • en stor Børnehave i Rantzausminde
 • En efterskole - paa den gl Skoles Grund og i den gl Skole
 • et lille Motorværksted i Rantzausminde
 • Et kulturhus bygget i Hellemanns gl Gaard
 • Egense gl Skole har nu i ca 20 aar været brugt til forskellige ting - Husflidsskole - Spejderklub og Pensionisternes Forening har nu den 9. februar 1993 i 20 aar haft tilhold

 

Endnu har vi da heldigvis tilbage vores 2 Brugsforeninger i Egense og Rantzausminde + Forsamlingshus og vor Kirke."

Egense 22/1 -93

Rigmor Nielsen

 

Nyheder

 

Januar 2015 udkommer en ny bog om Egenses historie, nærmere betegnet Egense i 1950’erne.

Bogen blev præsenteret ved et arrangement på Egense gl. Skole den 8. december 2014 og har allerede fået rosende omtale fra flere sider. Forfatteren er Anton Jørgensen, som...

Læs mere……