Aktiviteter

Aktiviteter


Ombygning

Ligesom resten af forsamlingshuset er lokalhistorisk arkiv blevet totalt renoveret i 2014. Arkivet har derfor været lukket en del af 2013 og hele 2014. Ud over en masse arbejde ifm renoveringen har det også givet arbejde med ned- og udpakning af arkivet - det er vi ikke helt ovre endnu!


Møder og byvandringer

Foreningen laver løbende arrangementer, der kan sætte fokus på områdets historie: møder, byvandringer, udflugter mv. Eksempler fra nyere tid har været guidede byvandringer i Egense, besøg på Hvidkilde og møder om den nye bog om Egense.Arkivet

Den største og vigtigste opgave for foreningen er at dirve og organisere arkivet, som har til huse i Egense forsamlingshus. Gennem en årrække har der ikke været fokus på en systematisk arkivering, hvilket betyder et stort efterslæb for vores arkivleder. Men det er spændende arbejde at tage fat i arkivalierne og få dem kategoriseret og beskrevet. I den forbindelse er det ambitionen at digitalisere alle arkivalier, sådan at det bliver lettere for brugere at finde frem til oplysninger. Her benytter vi systemet Arkibas og på et tidspunkt, når tilstrækkelig meget er arkiveret digitalt vil det via nettet blive tilgængeligt på din hjemmecomputer.


Hjemmeside og Facebook

Arbejdet med at få denne hjemmeside i gang har haft høj prioritet den seneste tid. Vi håber at hjemmesiden kan komme til at fungere i et samspil med vores Facebook-side. Når der er nyheder vil vi sørge for at gøre opmærksom på dem via Facebooksiden.Aktivister efterlyses


Der er så mange spændende ting at tage fat på: fiskeriets historie, hvordan så her ud i oldtiden? hvordan blev den nye bebyggelse på "guldkysten" egentlig til? osv osv. Men vi kan ikke overkomme det hele. Vi efterlyser derfor interesserede som vil lægge bare lidt eller gerne mere tid i det lokalhistoriske arbejde. Det kan være i arkivet eller hjemme fra lænestolen.

Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Forening og Arkiv     Skovsbovej 338, 1. sal, Egense     5700 Svendborg