Peter Forrider

De gode gamle dage var ikke altid bare gode. I byerne såvel som i et landbosamfund som Egense Sogn har der været langt fra velstående til fattig. Derfor har der også været kriminalitet. Vores graver-lokalhistoriker Laila Neumann har forsket i en histiorie om Peter Forrider, fra Forridergården på Skovsbovænge. Peter, født på den idylliske gård på Skovsbovænge, endte sine dage med en livstidsdom i tugthuset. Dommen faldt ved en Commisionsdomstol i 1855.


Sagen mod Peter Forrider var blot én blandt mange og på grund af omfanget af kriminalitet i det sydfynske område på det tidspunkt var der ikke plads nok i lokale arrester og man måtte også udenbys for at få gennemført sagen mod Peter Forrider fra Skovsbo og omkring 50 andre. Der var ikke tale om bandekriminalitet i gængs forstand, men mange af sagerne og de dømte var flettet sammen. Peters kone blev iøvrigt idømt 14 år i tugthuset ved samme lejlighed. 


Hvordan det hele begyndte og hvad der dengang skulle til for at opnå livstid kan du læse i Lailas spændende beretning her.


Hvis du er ekstra interesseret kan du også dykke ned i Commisionsdomstolens dom, som blev udgivet som bog fra Brandts forlag (boghandel) i Svendborg. Men det er krøllede bogstaver og kræver nok en del tålmodighed. Forsiden af Commisionsdommen kan du se til højre og den samlede dom kan du finder her.Herover: Forridergården på Skovsbovænge nr. 9, som den ser ud idag.


Herunder: Forridergården i 1930'erne. Bemærk hvordan gården dengang lå ud mod det åbne landskab. 

Peter Forrider fra Skovsbo

Kriminalitet i 1800-tallet: Historien om Peter Forrider fra Skovsbo
Vidste du at vi er på Facebook?


Søg efter os på "Egense Lokalarkiv". Her kan du selv lægge billeder og spørgsmål op. Og vi benytter siden til at trække på vore følgeres ofte store viden, når vi selv er gået i stå. Vores følgere er en blandet skare fra lokalområdet og "udvandrere".