Samlinger

Samlinger


Arkivets samlinger består p.t. af:


Protokoller, regnskaber m.v. vedrørende foreninger og virksomheder.


Avisudklip og udklipsmapper.


Dokumenter, personlige papirer, erindringer m.v. vedrørende privatpersoner.


Skøder, udskiftningskort, fotos m.v. vedrørende huse og gårde i sognet.


Fotos (papirbilleder, dias, glasnegativer, negativer og indrammede fotos)


Kort


Lydbånd (interviews med folk fra lokalområdet).


Film fra lokalområdet som film, vhs og dvd.


Bøger (om arkivarbejde, sangbøger, erindringer, fagbøger m.v.)


Tidsskrifter vedrørende arkivvirksomhed.

Nyheder


Januar 2015 udkommer en ny bog om Egenses historie, nærmere betegnet Egense i 1950’erne.

Bogen blev præsenteret ved et arrangement på Egense gl. Skole den 8. december 2014 og har allerede fået rosende omtale fra flere sider. Forfatteren er Anton Jørgensen, som...

Læs mere……